Dreams Tour

Ana Sayfa > Tarihi Yerler > Mevlevi Tekke Müzesi, Lefkoşa
Şehir:     Yıldız:     

Mevlevi Tekke Müzesi, Lefkoşa


Kuzey Kıbrıs Bilet Satın Alın
Lefkoşa Surları’nın Girne Kapısı’nın güneyinde bulunan Mevlevi Tekke, Kıbrıs’ın en önemli tarihi ve mimari yapıları arasında yer almaktadır. Müstesna Vakıflar arasındaki Celâliye Vakfına aittir. Kıbrıs’ın Osmanlı İdaresi’ne girdiği 1571 yılından başlayarak, diğer tarikatların yani sıra, Konya, Kula, Karaman ve Sivas gibi yerleşim birimlerinden göçürülenler tarafından Kıbrıs’a getirildiği tahmin edilmektedir.

Mevleviliğin Anadolu’daki merkezi Konya, Suriye’de Halep ve Kıbrıs’ta ise Lefkoşa Mevlevi Tekke idi. Tekkenin şeyhi Konya’ya bağlı olarak görev yaparken, Kıbrıs’taki diğer Mevlevi dergâhları ile tekkelere dayalı olarak kurulan ‘’Celaliye Vakfı’’nı da idare etmekten sorumluydu.

Şimdilik Mevlevi Tekkesi’nin bulunduğu alana 1593 yılında Arabahmet Paşa Mevlevihanesi inşa edilmiş, daha sonra bu tekke Ferhat Paşa Mevlevihanesi adını almıştır. Dolaysıyla şimdiki Mevlevihanenin bu iki tekkenin bir devamı olduğu anlaşılmaktadır. Bu tekkenin XII. yüzyılın başlarında Emine Sultan adlı saraylının verdiği arazi üzerine kurulduğu ve türbe binalarının kuzey-doğu dış duvarının yanındaki yazıtsız mezarın emine Sultan’a ait olduğu öne sürülmektedir. Tekke, yapıldığı ilk dönemde, semahane, türbe, derviş odaları, mutfak, misafir odaları gibi bölümleri içermekteydi. 1873 yılı itibariyle tekkede, mesnevi han, şeyh ve dervişlerden oluşan 36 kişi görev yapmaktaydı.

Türkiye’deki tekkelerin 30 Kasım 1925 tarihinde kapatılmasıyla Mevleviliğin merkezi Konya’dan Halep’e kaydırılmış. Bu tarihten sonra da Mevlevi Tekkesi’nin şeyhleri İngiliz Koloni Yönetimi tarafından Halep’ten getirilmeye başlanmıştır. 1934 yılında Halep’ten getirilen son şeyh Şamlı Selim Dede’nin 9 Aralık 1953 tarihinde vefatından sonra Kıbrıs’taki Mevlevilik de tarihe karışmıştır. Tekke uzun yıllar kapalı kaldıktan sonra 30 Nisan 1963 tarihinde ‘’Kıbrıs Türk etnografya Müzesi’’ adıyla hizmete açılmıştır.

Ancak müzenin tamamının bir Mevlevi Tekke Müzesi olarak yeniden düzenlenmesi daha uygun görüldüğünden, 2001-2002 yılları arasında restore edilmiş sergilenmesi yenilenerek düzenlenmiş ve 7 Aralık 2002 tarihinde yeniden hizmete sokulmuştur.

Mevlevihane’ye giriş kapısının solunda, yakın bir tarihe kadar fonksiyonunu sürdüren bir sokak çeşmesi bulunmaktadır. Tekkeye giriş kapısının üst başında ‘’ya Hazreti Mevlana. Ketebe (yazan) Ahmet Burhanettin’’ cümlesi kayıtlıdır. Kapıdan sonra bir avluya girilmektedir. Burada, çoğunluğu tarihi Girne Kapısı Mezarlığı’na ait mezar taşları ile günümüze kadar gelemeyen bazı yapıların kitabeleri sergilenmektedir.

Avlunun doğusundaki basık kemerli giriş kapısından semahaneye girilmektedir. Burada bir mihrap, sema ayinlerinin icra edildiği bir platform, ahşap mutrib mahfili ve bir mutfak sergilenmesi bulunmaktadır. Semahane’nin güney-batısındaki kapıdan Girne Caddesi boyunca bir aks üzerinde uzanan ve altı kubbeyle örtülü olan türbe kısmına girilmektedir. Türbelerde Mevlevi ileri gelenlerine ait 16 mezar bulunmaktadır. Mevlevi başlıklı mezar taşları bulunan mezarlardan sadece altı tanesinin kimlikleri belirlenebilmiştir.


© northcyprustur.ru, 2009-2017. Photos By Mustafa Gursel