Dreams Tour

Ana Sayfa > Kıbrıs Tarihi

Şehir:     Yıldız:     
İlk Tarih , kıbrıs, ilk tarih, ada oluşumu, kıbrıs

İlk Tarih

Yaklaşık 20 milyon yıl önce çeşitli doğal ve jeolojik değişikliklerin sonucunda Anadolu’nın güneydoğusundan karanın önemli bir parçası kopup muazzam bir ada oluşmaya başlar. Adaya ilk insanlar neolitik çağında ayak basar.

...


Kıbrıs

Kıbrıs'ta Neolitik Çağ

İlk insanların Kıbrıs’a M.Ö. 10.000 yıllarda geldiği tahmin edilmektedir. Neolitik Çağı'na ait en eski yerleşim yeri günümüzdeki Karpaz yarımadasındaki kazılarda bulunmuştır. Suriye’ye 95 km mesafede olan Karpaz yarımadasının küçük dağları zamanında Suriye’ye kadar uzandığı ve bu yolla ilk insanların Kıbrıs’a geldiği sanılmaktadır. O ilk insanların hay ...


Kıbrıs

Kıbrıs'ta Tunç Çağı

M.Ö. 3500 – 2750 yılları arasında Kıbrıs’tan sadece 60 km mesafede olan Anadolu’nun güney kıyılarından insanlar adaya gelmeye devam eder. Bu insanların tipi Kafkasya grubuna ait Hititler olur. Anadolu’dan gelenler evcilleştirilmiş at, çeşitli bronz aletleri ve daha gelişmiş seramik ürünlerini getirirler. Yeni gelenlerin bakırı daha ileri düzeyde kullanabildikleri içi ...


Kıbrıs

Kıbrıs'ta Arkaik Dönem

Yaklaşık 2800 yıl önce ada'da yeni dönem başlıyor – ‘’Arkaik Dönem’’. Antik dünya’da bu dönemin gelmesini batıda ortaya çıkan yeni ‘’süpergüç’’ – Asur İmparatorluğu belli eder. Asur kralı II. Sargon (M.Ö. 722 – 705 y. arasında) Kıbrısı’n esas 7 krallıklarını altına alıp vergi ödemeye mecbur eder.

M.Ö. 612 yılda İskitler (Orta Asy ...


Roma İmparatorluğu dönemi , kıbrıs tarihi, roma imparatorluğu, barnabas, hıristiyanlık, yahudiler

Roma İmparatorluğu dönemi

Adada Roma İmparatorluğu hakimyeti döneminde Kıbrıs, İmparatorluğun sınırlarından ve süren savaşlardan uzakta kalır ve buradaki nüfus iyi bir yaşam sürer. Yönetim şekli Roma prensibine göre olmuştur: şehirler belediyeler tarafından yönetilmiş. Belediyeler iç sorunlarını kendileri çözmekten kendi parasını üretmeye kadar geniş yetkiye sahip olmuşlar. Ptolemaios'un s ...


Bizans İmparatorluğu dönemi , bizans imparatorluğu, kıbrıs

Bizans İmparatorluğu dönemi

Bizans İmparatorluğunda piskoposlar çok önemli kişi olmuşlar. Kıbrıs piskoposlarının Antakya Havariler Patrikliğini’ne bağlı olması onlar için hiç memnuniyet verici değildi. Uğraşları sonucunda 413 yılında toplanan Efes Konsili’nde Kıbrıs piskoposları bağımsız olmaya hak kazanıp kendi kendilerin yönetir. Katedral kararını dönemin imparatoru Zeno’nun onaylamas ...


Lüzinyan Hanedan

Lüzinyan Hanedan'ı dönemi

1191 yılında, Üçüncü Haçlı Seferinde, Kıbrıs Haçlılardan olan ingiliz kralı Aslan Yürekli Richard tarafından kuşatılır. Kısa bir süre Kıbrıs’ı yönetmek kolay olmayacağını anlayan Richard adayı Tapınak Şövalyaleri’ne satar. Bir yıl sonra bile adada ayaklanmalar devam edince Tapınak Şövalyaleri burada daha fazla kalamayacaklarını düşünüp Kıbrıs’ı kra ...


Venedik Cumhuriyeti dönemi , kıbrıs tarihi, kıbrısta italyanlar, venedikliler, venedik cumhuriyeti

Venedik Cumhuriyeti dönemi

Ada yönetimi Catherine Cornaro tarafından Venediklilere devredildikten sonra Kıbrıs doğu Akdeniz’de Venedik Cumhuriyetinin bir askeri üssü olarak kullanılır. Üzerinde aslan ve Aziz Mark’ın arması olan Venedik bayrağı 80 yıldan fazla Kıbrıs’ta kalır. Venediklilerin gelmesi adanın ekonomik veya kültürel durumunu değiştirmez. Yönetime olan nefret yüzünden adadan toplu ...


Kıbrıs

Kıbrıs'ta Osmanlı İmparatorluğu

Sultan II. Selim’ın emri ve Lala Mustafa Paşa’nın önderliğinde Kıbrıs kuşatması 1570 yılında başlayıp 1571 yılında biter. Ada artık Osmanlı İmparatorluğunun bir parçası olur. Ardından 1000 yeniçeri ve 2500 sipahi bırakan Lala Mustafa Paşa ordusu ile adadan ayrılır. Yeni yönetim Kıbrıs valisinin yanında yeni resmi görev oluşturur: Drağman. Drağman’ın esas i ...


İngiliz kolonisi ve Kıbrıs Cumhuriyetinin kuruluşu , ingiliz kolonisi, kıbrıs cumhuriyetinin kuluruluşu, kıbrısın bölünmesi, tmt, eoka

İngiliz kolonisi ve Kıbrıs Cumhuriyetinin kuruluşu

İngiliz Kraliçesi Baş Temsilcisi Kıbrıs’ta İngiliz İdaresinin Başkanı olur. Yanında 4 ingiliz ve 4 yerel sakininden oluşan Yasama Konseyi vardı. İngilizler Kıbrıs Ortodoks Kilisesi’ni yönetimden tamamen uzaklaştırmayı başardı. Adaya Sultan yönetiminin geri gelebileceği olasığı olduğu için Başpiskopos bu durumu kabul etmek zorunda kalmış.

1882 yılında ...


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşu

Londra’da Kıbrıs için kabul edilen, tamamen yeni Anayasa Türk’lere ve Rum’lara her alanda eşit haklar verip adanın başka devlete bağlanamayacığını öngörüyordu. Kıbrıs’ın ilk cumhurbaşkanı: başpiskopos III. Makarios, cumhurbaşkanı yardımcısı Dr. Fazıl Küçük seçilir. Ancak cumhurbaşkanı Makarios’un esas amacı, yeni kurulan devleti yıkıp Yunanistan Kilise ...© northcyprustur.ru, 2009-2017. Photos By Mustafa Gursel